Referat fra Generalforsamlingen 2020

Beslutningsreferat fra generalforsamling søndag den 30. august 2020

 1. Valg af dirigent – Steffen (Hos Anton)
 2. Valg af referent – Claus (Harmonien)
 3. Optælling af antal fremmødte – 39 fremmødte
 4. Formandens beretning – godkendt
 5. Fremlæggelse af regnskab – godkendt
 6. Valg til bestyrelse
  1. Ønskede genvalg: Jacob fra anton, Kim fra værtshuset
  1. Nyopstillede: AG fra værkstedet, Steen fra Agnes og Rikke fra Hos Anton
   1. Jacob, Kim og Rikke blev valgt ind som bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode
   1. AG valgt ind som 1. suppleant, Steen valgt ind som 2. suppleant valgt for en 1 årig periode
 7. Indkomne forslag
  1. Forslag om at droppe maden i 2020/2021 og i stedet byde modstanderholdet på en omgang ved kampstart og én omgang når kampen er afsluttet. – NEDSTEMT
  1. Forslag om at ændre kampstart tilbage til kl 19.00 – NEDSTEMT
  1. Forslag om at sætte en fast dato for opstartsfest og afslutningsfest (f.eks. en bestemt uge hvert år. – VEDTAGET (bestyrelsen fastsætter datoen i løbet af året)
  1. Forslag om at holdejerne skal komme med en gave (f.eks. ølkort, flasker eller lignede) pr. hold de har med i turneringen, som skal bruges til præmier til opstartsfesten – VEDTAGET
  1. Forslag om at man højest kan tilmelde 2 hold pr. bane man har på sit værtshus – dvs. 1 skive = højest to hold, 2 skiver = højest 4 hold osv. – VEDTAGET
  1. Forslag om ændring af paragraf 19 fra:
   1. På den ordinære generalforsamling afholdes der valg til bestyrelse. Formand er på valg i lige årstal, næstformand og kasserer er på valg i ulige årstal. Derudover vælges yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

til:

 1. På den ordinære generalforsamling afholdes der valg til bestyrelse. Bestyrelsen består af fem medlemmer plus to suppleanter (en første- og en andensuppleant). Alle bestyrelsesmedlemmer vælges ind som menige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen konstituere sig selv hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen består af følgende poster: en formand, en næstformand, en kassere og to menige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem vælges for en 2 årig periode og en suppleant for en 1 årig periode. Formand samt de to menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal, mens næstformand og kasserer er på valg i ulige årstal. – VEDTAGET
  1. Ændring af paragraf 15 fra:
   1. Kampsedler indsendes senest torsdag efter kampdag på MMS til 50575501. Sker dette ikke taber hjemmehold 6-0. For udsatte kampe er proceduren den samme og samme tidsfrist. (…)

til:

 1. Kampsedler indsendes senest torsdag efter kampdag. Sker dette ikke taber hjemmehold 6-0. For udsatte kampe er proceduren den samme og samme tidsfrist. (…) – VEDTAGET
  1.  
 2. Eventuelt
  1. En lang snak om corona og hvordan den påvirket vores turnering. Vigtigt at alle støtter op om regler
  1. Der ligger kampsedler på værtshuset, så meldt ind hvis i mangler
  1. Snak om at ændre på antallet i rækkerne
  1. Der bliver ingen opstartsfest i år, bestyrelsen vil forsøge at lave et arrangement, når coronasituationen tillader det

Referent: Claus fra Harmonien

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar