Lige en lille opfordring/servicemeddelelse i forbindelse med kampene.

Inden sæsonstart meldte vi ud, at man som udehold ikke kan forvente at møde mere end 4 spillere op. Ønsker man at komme mere end 4 spillere så skal man lige kontakte modstander først, for at høre om det er i orden (i forhold til corona-restriktioner på stedet).

Der har været et par tilfælde hvor udeholdet er mødt op med 4 mand, mens hjemmeholdet har stillet med 5-6-7-8 mand. Det kan jo virke lidt unfair for udeholdet, da det kan give en fordel i form at kunne skifte spillere ud til doublerne.

Derfor en lille reminder om at huske at kontakte det værtshus man skal spille på, for at høre om man må møde flere spillere op. Og en lille reminder til hjemmeholdet om fairplay og om at fordele pladserne ligeligt mellem ude- og hjemmehold. Hvis man som hjemmehold kun har plads til én ekstra spiller er det jo fair nok – men har man plads til flere, så bør det fordeles så begge hold kan møde op med lige mange spillere. Husk at vi spiller for at hygge os og have det sjovt – og det har vi altså kun, hvis vi alle spiller efter samme regler, så vi undgår diskussioner og sure miner 🙂

Bestyrelsen vil lave en liste over de værtshuse hvor man som udgangspunkt må møde ekstra spillere op. Så hvis de forskellige værtshuse vil kontakte bestyrelsen med info om, hvor mange spillere udeholdet må stille med uden at spørge i forvejen, så får vi lavet en liste.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Forsinket opdatering af 1. runde

Hej alle. Håber at i alle kom godt i gang med sæsonen og at i ikke var alt for rustne 😉

En lille servicemeddelelse: Som de fleste ved så stoppede Brian Odsgaard som webmaster i sidste sæson og Rikke Thøgersen tager over fra i år. De mangler lige den sidste overdragelse, og derfor kan der gå lidt længere med at få resultaterne ind på hjemmesiden. Vi håber snart at have dem klar!

Vi takker igen Brian Odsgaard for hans mange års tjeneste som webmaster for Aarhus Restaurationsdart!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Referat fra Generalforsamlingen 2020

Beslutningsreferat fra generalforsamling søndag den 30. august 2020

 1. Valg af dirigent – Steffen (Hos Anton)
 2. Valg af referent – Claus (Harmonien)
 3. Optælling af antal fremmødte – 39 fremmødte
 4. Formandens beretning – godkendt
 5. Fremlæggelse af regnskab – godkendt
 6. Valg til bestyrelse
  1. Ønskede genvalg: Jacob fra anton, Kim fra værtshuset
  1. Nyopstillede: AG fra værkstedet, Steen fra Agnes og Rikke fra Hos Anton
   1. Jacob, Kim og Rikke blev valgt ind som bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode
   1. AG valgt ind som 1. suppleant, Steen valgt ind som 2. suppleant valgt for en 1 årig periode
 7. Indkomne forslag
  1. Forslag om at droppe maden i 2020/2021 og i stedet byde modstanderholdet på en omgang ved kampstart og én omgang når kampen er afsluttet. – NEDSTEMT
  1. Forslag om at ændre kampstart tilbage til kl 19.00 – NEDSTEMT
  1. Forslag om at sætte en fast dato for opstartsfest og afslutningsfest (f.eks. en bestemt uge hvert år. – VEDTAGET (bestyrelsen fastsætter datoen i løbet af året)
  1. Forslag om at holdejerne skal komme med en gave (f.eks. ølkort, flasker eller lignede) pr. hold de har med i turneringen, som skal bruges til præmier til opstartsfesten – VEDTAGET
  1. Forslag om at man højest kan tilmelde 2 hold pr. bane man har på sit værtshus – dvs. 1 skive = højest to hold, 2 skiver = højest 4 hold osv. – VEDTAGET
  1. Forslag om ændring af paragraf 19 fra:
   1. På den ordinære generalforsamling afholdes der valg til bestyrelse. Formand er på valg i lige årstal, næstformand og kasserer er på valg i ulige årstal. Derudover vælges yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

til:

 1. På den ordinære generalforsamling afholdes der valg til bestyrelse. Bestyrelsen består af fem medlemmer plus to suppleanter (en første- og en andensuppleant). Alle bestyrelsesmedlemmer vælges ind som menige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen konstituere sig selv hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen består af følgende poster: en formand, en næstformand, en kassere og to menige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem vælges for en 2 årig periode og en suppleant for en 1 årig periode. Formand samt de to menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal, mens næstformand og kasserer er på valg i ulige årstal. – VEDTAGET
  1. Ændring af paragraf 15 fra:
   1. Kampsedler indsendes senest torsdag efter kampdag på MMS til 50575501. Sker dette ikke taber hjemmehold 6-0. For udsatte kampe er proceduren den samme og samme tidsfrist. (…)

til:

 1. Kampsedler indsendes senest torsdag efter kampdag. Sker dette ikke taber hjemmehold 6-0. For udsatte kampe er proceduren den samme og samme tidsfrist. (…) – VEDTAGET
  1.  
 2. Eventuelt
  1. En lang snak om corona og hvordan den påvirket vores turnering. Vigtigt at alle støtter op om regler
  1. Der ligger kampsedler på værtshuset, så meldt ind hvis i mangler
  1. Snak om at ændre på antallet i rækkerne
  1. Der bliver ingen opstartsfest i år, bestyrelsen vil forsøge at lave et arrangement, når coronasituationen tillader det

Referent: Claus fra Harmonien

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Kampplanen er klar!

Først og fremmest vil jeg sige tak for en veloverstået generalforsamling. Rart at se det fine fremmøde og dejligt at så mange deltog i de forskellige diskussioner. Også godt at se at så mange havde lyst til at stille op til bestyrelsen og deltage i arbejdet. Vi byder Rikke velkommen i bestyrelsen og Agnetha og Steen velkommen som suppleanter. Der kommer snart et referat op på hjemmesiden, så dem der ikke deltog kan få indblik i hvad der skete.

Kampplanen for første halvsæson er lagt op og i må meget gerne kigge den igennem og tjekke om der er noget som ikke stemmer.Kampplanen og sammensætningen kræver måske lige lidt forklaring.

I år er der 14 A-hold, 12 B-hold og 15 C-hold. Det kan jo virke lidt sært at vi ikke har rykke rundt på det, men som der også blev sagt til generalforsamlingen, så skyldes det at 6 hold sidder sæsonen over (1 A-hold, 4 B-hold og 1 C-hold). Disse hold skal jo have plads i deres respektive rækker igen til næste år, og derfor har vi valgt at køre videre uden at tvangsoprykke – for ikke muligvis at skulle tvangsnedrykke ekstra hold næste år. Det betyder også at vi, grundet de 15 hold i C-rækken, ikke holder pause i uge 42, som vi ellers havde håbet på.

Hold fra samme værtshus, i samme række, mødes i runde 1 eller 2 som sædvanligt – alt efter hvordan det kommer til at gå op med kampplanen i forhold til ude/hjemmebane resten af sæsonen.

Vi håber på forståelse for den lidt anderledes sammensætning i år. Spørgsmål eller rettelser så kontakt endelig bestyrelsen (og gerne hurtigst muligt).

Vi glæder os til at komme i gang på mandag d. 7/9! Husk at tage fat i jeres hold/holdejer og mind dem om at vi starter på mandag, i forhold til mad og hvad der ellers skal forberedes 🙂

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Tilmelding til sæson 2020/2021

Hej alle værtshusejere!

Så er det blevet tid til at tilmelde hold til næste sæson. Det skal ske på mail: formand@aarhusrestaurationsdart.dk – eller senest til generalforsamling d. 30/8 på Beefeater.

Ønsker man at sidde over i denne sæson grundet corona restriktioner, kan man som nævnt tidligere, søge bestyrelsen om dispensation til dette, og stadig beholde sin anciennitet til næste år. MEN MAN SKAL STADIG TILMELDE HOLDET, da man ellers vil miste sin plads i rækken, og dermed skal starte i c-rækken hvis man ønsker at være med igen næste år!! Så HUSK at tilmelde hold, og kontakt bagefter bestyrelsen hvis dette er tilfældet. Dog skal bestyrelsen vide besked om dette senest d. 30/8!

Husk også at det er GRATIS, for alle hold som var tilmeldt sidste sæson, at tilmelde sig i år. Nye tilmeldinger af hold skal betale tilmeldingsgebyr på 700kr pr hold. Indbetaling for nye hold skal ske ved:

Kontooverførsel:
Reg nr. 5382
Konto nr. 0397752
Eller mobilepay: 26211713
Husk at skrive hvilket hold der betales for i beskeden ved indbetaling!!

Så tag fat i holdejeren og få tilmeldt (og betalt hvis nyt hold) hurtigst mulig. Vi håber at så mange som mulig har lyst, og mulighed for at spille med igen i år. Og vi glæder os til at få “kastet” sæsonen igang igen!!

Pas på jer selv, og hinanden🙏🏻

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Info om turneringsopstart og generalforsamling

Hermed en update med dato for opstart af turneringen 2020, samt info om den kommende generalforsamling!

Vi er nu klar med en dato for opstart af turneringen, som I år bliver mandag 7. september 2020! Hvis vi bliver samme antal hold som sidste år, betyder det at vi er færdige med turneringen 14. december (uden pause i uge 42).👍

Vi ved alle at I år ikke er helt som andre år. Vi kan ikke se ud i fremtiden, og ved ikke hvordan COVID-19-billedet ser ud i efteråret eller næste år. Derfor har vi besluttet at gøre sæsonen 2020/2021 GRATIS for de hold, som betalte for at være med sidste år. Vi synes ikke at vi kan tillade os at tage betaling i en sæson hvor risikoen for aflysning/nedlukning/restriktioner er så forholdsvis høj. Det betyder dog at der ikke vil blive uddelt skiver til holdene, men de penge som ejerne skulle have brugt på kontingent, kan de jo så bruge på nye skiver i stedet, da en skive koster mindre end et kontingent for et hold👍👍

Generalforsamlingen bliver som tidligere nævnt, afholdt på Beefeater søndag d. 30. august kl. 12. Vi håber at COVID-19 ikke tvinger værtshusene til at lukke ned igen. Fordi der er restriktioner på hvor mange vi må samles, så bedes ALLE som deltager (og har Facebook) tilmelde sig det event som bliver oprettet en af de nærmeste dage. Kender man til nogen som ikke har Facebook, og som man ved møder op, må man gerne skrive det inde på EVENTET (ikke her).

Til generalforsamlingen skal der i år stemmes om tre pladser i bestyrelsen. Formanden er på valg, Kim Kuntz er på valg og desuden er der en bestyrelsespost ledig, da Hans-Henrik Ahlers ikke ønsker at fortsætte. Der skal desuden vælges to suppleanter.

Vi er i øjeblikket ved at diskutere hvordan vi griber sæsonen an i forhold til Corona og vil snarest komme med en udmelding om dette.

Husk at forslag til generalforsamlingen skal indsendes til formand@aarhusrestaurationsdart.dk og være bestyrelsen i hænde senest 25. august! Forslagene skal præsenteres af det hold som stiller det, så husk at møde op, hvis du har indsendt et forslag.

Husk at tale med dine holdkammerater, så alle er klar over hvornår der er generalforsamling og opstart!

Det var vist alt for nu. I ønskes alle en god sommer og et godt helbred!

Hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2020

Hej alle. Håber i nyder den danske sommer 😉 Det ser ud til at vi er på rette vej til at få åbnet op for Restaurationsdaten igen og det er jo glædeligt!

Datoen for årets generalforsamling er nu fastlagt. Det har taget lidt længere tid, da vi skulle være sikre på at vi kunne afvikle indenfor de rammer og retningslinjer, som skal sikre os alle mod COVID-19.

Generalforsamlingen bliver afholdt SØNDAG D. 30/8 kl. 12 på BEEFEATER (Frijsenborgvej 5, 8240 Risskov). Der vil blive oprettet et event på Aarhus Restaurationsdarts facebookside (https://www.facebook.com/groups/aarhusrestaurationsdart/), som man kan tilmelde sig.

Der vil komme flere informationer snarest, når vi har overblik over startdato for turneringen (som også snart vil blive meldt ud) og andet praktisk.

Vel mødt!

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

VIGTIG INFO!! KAMPE UDSKYDES I FORB. MED CORONAVIRUS!

Det er nok næppe gået nogens næse forbi, at Danmark delvist lukker ned det næste stykke tid. Det betyder også at der ikke vil blive afviklet kampe i Aarhus Restaurations Dart de næste 14 dage (mandag 16. marts og 23. marts).

Indtil videre har vi valgt at udskyde kampene, og så må vi se på hvor realistisk det bliver at skulle afholde kampene efterfølgende. Det kommer også an på hvor længe denne nedlukning kommer til at vare ved.

Vi kan også allerede se at de fleste værtshuse begynder at lukke ned og håber selvfølgelig, at der hurtigt kommer styr på situationen, så vi kan få åbnet op for værtshuse og turnering igen. Det vigtigste er dog lige nu at vi hjælper samfundet med at få styr på situationen, og at vi ikke er med til at sprede smitten yderligere.

Vi håber på forståelse og beder jer alle om at passe godt på jer selv og hinanden! Vi skal nok holde jer opdateret løbende hvis der skulle komme ændringer. Har du spørgsmål så er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen direkte.

MVH

Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Så går startskuddet til 2. halvdel af sæsonen

Julen er slut og nu er det tid til alle topatleter i Aarhus Restaurationsdart tager arbejdshandskerne på og finde den indre Peter Wright og MvG frem fra gemmerne.

Vi er nu halvvejs i sæsonen og nu begynder den endelige styrkeprøve -> hvilket hold er det bedste, hvem skal rykke op i næste sæson og hvem skal blive hvor de er …. ?

Første kampdag er 27/1 2020, hvor alle holdene mødes igen – men nu er hjemmebane og udebane byttet om -> det bliver spændende at følge, hvem der forsvarer hjemmebanen og hvem der må køre den lange vej hjem med bevidstheden om, at det er fedt at vinde ølspillet 🙂

God kamp til alle

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Kampplanen for 2019/2020 er klar!

Hej alle

Så lykkedes det! Kampplanen for sæsonen 2019/2020 er klar og ligger på hjemmesiden! Vi starter på mandag så husk at tjekke hvem i skal spille mod og sørg for at få bestilt mad:)

Game on!

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar